CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05 tại huyện Quỳnh Phụ

    Chiều ngày 25/2, tổ kiểm tra số 2 thuộc đoàn kiểm tra 1096 của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Quỳnh Phụ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã xây dựng, ban hành hệ thống văn bản, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu có chuyển biến trong việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Các cấp ủy đảng tại Quỳnh Phụ thực hiện tốt công tác sinh hoạt phê bình, tự phê bình, xây dựng quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Trong 3 năm (2016 – 2018), huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện 679 cuộc kiểm tra đối với 858 lượt tổ chức đảng và 4.061 lượt đảng viên, tổ chức 256 cuộc giám sát chuyên đề với 469 lượt tổ chức đảng và 1.656 lượt đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng, 136 đảng viên, nhận diện được các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên… qua đó tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức theo hướng gần dân, hiểu dân, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đặc biệt, sau 3 năm, Quỳnh Phụ đã có những bước phát triển đáng ghi nhận về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Quỳnh Phụ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa những vấn đề trong các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Tỉnh ủy thành những việc làm cụ thể, thiết thực. Góp phần xây dựng và nâng cao nhận thức trong tư tưởng, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức, cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên, nhất là công tác đảng, đoàn ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng bền vững.

theo baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông