CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

“Trước hết nói về Đảng”

Năm 2019, nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra trên cả nước trong đó có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất

Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện đoàn viên thanh niên; tạo môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, trao trọng trách cho những người trẻ gánh vác… là cách thực hiện tốt nhất Tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05 tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 25/2, tổ kiểm tra số 2 thuộc đoàn kiểm tra 1096 của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Quỳnh Phụ.

Học Bác trở thành việc làm thường xuyên

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 đã được nâng lên. Học và làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 1/2019)

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Trong năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Hội viên CCB các cấp luôn gắn bó với tổ chức hội, là những người gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

Chiều ngày 14/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 với chủ đề ‘‘Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018)

Bài nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình ngày 26/3/1962

Thưa đồng bào và các đồng chí! So với ba năm rưỡi trước đây (từ tháng 10/1958), Bác về thăm Thái Bình lần trước thì năm nay tỉnh nhà có tiến bộ về nhiều mặt như tăng vụ, vỡ hoang, thủy lợi, phân bón… Đó là do sự cố gắng của đồng bào và cán bộ. Đó là điều đáng khen.

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong đó, chống tụt hậu về phát triển kinh tế - xã hội, chống lợi ích nhóm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đặc quyền đặc lợi, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên… là những vấn đề cấp bách. Trong bối cảnh đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân càng có ý nghĩa thiết thực, tạo động lực phát triển cho đất nước, quê hương trong giai đoạn cách mạng mới.

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hướng tới kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 5 (31/12/1966 - 31/12/2016), Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu loạt bài của tác giả Nguyễn Hồng Chuyên với tiêu đề: “Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để thực hiện tốt nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo các chủ đề đã nêu trong 6 số báo ra từ ngày 6 đến ngày 11/5/2016, gồm: 1) Về dân chủ và thực hành dân chủ; 2) Về nêu cao tinh thần trách nhiệm; 3) Về chống chủ nghĩa cá nhân; 4) Về “nói đi đôi với làm”; 5) Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và 6) Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau đây:

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh

Trước thực trạng và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”1. Nghị quyết cũng khẳng định, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Cách đây hơn 500 năm, vua Lê Thánh Tông đã giao Thân Nhân Trung soạn bài văn bia đầu tiên ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám để nói về ý nghĩa của khoa thi Hội năm 1442, trong đó có đoạn viết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn mạnh; nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy, các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, bồi đắp thêm nguyên khí”. Điều đó cho thấy, theo quan niệm truyền thống của ông cha ta, con người luôn luôn là nhân tố giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, đảm bảo sự phát triển của xã hội. Ngày nay, nhân tố đó chính là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước - những “mắt khâu” của bộ máy chính quyền nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền trong sạch, vững m

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

Nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Ðảng và xã hội, nhất là trong điều kiện Ðảng cầm quyền, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm, ngay sau khi giành được chính quyền, xây dựng bộ máy nhà nước mới. Ðại hội XII của Ðảng nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”1. Một trong những nguyên nhân của tình trạng đó chính là do chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi vẫn đang hiện diện trong xã hội ta hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc học tập, làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”

Năm 2016 là năm đầu tiên học tập, quán triệt, vận dụng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống với nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đang đặt ra, đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự nỗ lực mạnh mẽ và tập trung thực hiện quyết liệt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Việc biến nghị quyết thành hành động đặt ra yêu cầu phải quán triệt phương châm hành động "nói đi đôi với làm". Một trong những giải pháp có tầm quan trọng hàng đầu chính là tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "nói đi đôi với làm".

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thái Bình học tập, làm theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016), đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Thông báo kết luận số 117-TB/TU ngày 25/4/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức tọa đàm “Thái Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bắt đầu từ hôm nay, Báo Thái Bình đăng loạt bài viết của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với tiêu đề: “Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thái Bình học tập, làm theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

KẾ HOẠCH tổ chức hội nghị chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2014); thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Thái Bình - 65 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

65 năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, vượt qua khó khăn, gian khổ, giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông