CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản hướng dẫn
Tuyên truyền Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009-2012

   

TỈNH UỶ THÁI BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số  23 -HD/BTGTU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Táih Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2012

HƯỚNG DẪN

 Tuyên truyền Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang

tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009-2012

--------

Ngày 27/6/2012, Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 301-TB/TU về việc tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009-2012. Đây là đại hội điểm để Bộ Tư lệnh Quân khu 3 rút kinh nghiệm chỉ đạo lực lượng vũ trang các tỉnh, Thành phố thuộc Quân khu 3. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 8 tháng 8 năm 2012.

Để góp phần vào thành công của Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2009 - 2012. Qua đó, nêu cao tinh thần yêu nước; tiếp tục cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2- Hoạt động tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và đạt hiệu quả thiết thực.

II- Nội dung và hình thức tuyên truyền

1- Nội dung tuyên truyền:

- Truyền thống cách mạng của Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Thái Bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2009 - 2012 và mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới.

- Các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, nhất là đợt thi đua cao điểm “50 ngày đêm hành động quyết thắng”. Trong đó, tập trung phản ánh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012); phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng trong những năm qua.

- Phản ánh diễn biến và kết quả của Đại hội.  

2- Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên;

- Tuyên truyền trực quan;

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (ở Trung ương và địa phương);

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

- Xuất bản kỷ yếu về Đại hội…

III- Tổ chức thực hiện

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền; biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền về Đại hội.

- Tuyên truyền về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên và trên Bản tin Thông báo nội bộ.

2- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chủ trì biên soạn, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, Thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy và các ngành liên quan định hướng, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

- Biên soạn Kỷ yếu Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh.

3- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hệ thống văn hóa, thông tin các cấp phối hợp với ngành Quân sự:

 - Tổ chức tốt các hoạt động truyên truyền trực quan chào mừng Đại hội (trang trí cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu) tại các khu trung tâm, các tuyến phố chính và tại trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp. Thời gian từ ngày 20/7/2012, cao điểm từ ngày 1/8-10/8/2012.

- Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên cấp cơ sở.

- Tổ chức chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân về đề tài chiến tranh cách mạng.

4- Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở:

- Tăng thời lượng, tần suất tin, bài (phóng sự), ảnh… phản ánh về các nội dung nêu trên.

- Xây dựng thông điệp tuyên truyền chào mừng Đại hội.

- Báo Thái Bình ra số chuyên đề chào mừng Đại hội. Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình đưa tin đậm nét về Đại hội.

* Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, Báo Quân khu 3 đưa tin, bài (phóng sự), ảnh… về Đại hội. Phản ánh kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2009 - 2012.

5- Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, Thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội tại địa phương (đơn vị).

- Tuyên truyền về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt Đảng, đoàn thể theo Đề cương tuyên truyền (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên soạn).

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực quan, các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương chào mừng Đại hội. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tại địa phương tham dự Đại hội.

IV- Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 - 2012.

- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.

- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thái Bình thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình vững mạnh toàn diện.

- Lực lượng vũ trang Thái Bình tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Lực lượng vũ trang Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2012.

Trên đây là những nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 - 2012, đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo chế độ quy định./.

 

}để b/c

 
Nơi nhận

- Ban Tuyên giáo TW

- Thường trực Tỉnh uỷ       

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (p/h);

- Các cơ quan, đơn vị (mục III);

- Các đồng chí lãnh đạo Ban;

- Phòng Tuyên truyền;

- Lưu VP.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Ngô Thị Kim Hoàn

 

 

 

 

Ban tuyên giáo tỉnh ủy
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông