CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Lịch sử truyền thống
Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

    Sáng ngày 07/01/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2012, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy  trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị cuả Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được chú trọng thực hiện thông qua nhiều lực lượng, nhiều phương thức, phù hợp với từng đối tượng, cuốn hút và cảm hóa được đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị được chú trọng và chỉ đạo thực hiện đồng bộ ở các cấp, với nhiều tập thể, cá nhân điển hình ở mọi lĩnh vực, tạo dấu ấn khá sâu đậm trong xã hội.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành triển khai nhiều chương trình, đề án, sơ kết, tổng kết nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực tư tưởng, khoa giáo, lý luận; chủ động gắn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin có nhiều đổi mới. Cùng với nâng cao chất lượng bản tin Thông báo nội bộ, Tài liệu tham khảo dành cho báo cáo viên, biên soạn đề cương truyên truyền nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm, các đợt sinh hoạt chính trị, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai trương Trang thông tin điện tử, góp phần đổi mới phương thức, hiệu quả và tính nhanh nhạy trong công tác tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên tham dự các kỳ sinh hoạt chi bộ, việc tổng hợp thông tin báo chí hằng ngày, nhận xét báo chí hằng tháng, tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội được duy trì nền nếp.

Công tác văn hoá văn nghệ đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các văn nghệ sỹ, nhất là trong các hoạt động tuyên truyền trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, lễ kỷ niệm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, tăng cường công tác giáo dục, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các báo cáo tham luận tại hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo. 17 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2012 đã được trao tặng bằng khen, giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà toàn ngành đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo năm 2013: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quát triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và địa phương; làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong toàn Đảng và toàn xã hội; chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thật tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI); chú trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao chất  lượng sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị trên các lĩnh vực hoạt động tuyên giáo; rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới...

Phương Loan - Phòng Tuyên truyền
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông