CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Văn hóa - văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo lễ hội A Sào

    Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo việc tổ chức Lễ đón bằng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia và tổ chức Lễ hội tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình, Đền, bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ. Để việc tổ chức Lễ hội A Sào đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Huyện uỷ Quỳnh Phụ, UBND huyện Quỳnh Phụ và các ngành có liên quan thực hiện một số nội dung.

TỈNH UỶ THÁI BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 423 -CV/BTGTU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Thái Bình, ngày 21  tháng 02  năm 2012

 

 

            Kính gửi:      ……………………………………………………………

                                ……………………………………………………………

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo việc tổ chức Lễ đón bằng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia và tổ chức Lễ hội tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình, Đền, bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ. Để việc tổ chức Lễ hội A Sào đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Huyện uỷ Quỳnh Phụ, UBND huyện Quỳnh Phụ và các ngành có liên quan thực hiện một số  nội dung sau:

1- Huyện uỷ Quỳnh Phụ, UBND huyện Quỳnh Phụ thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc ngày 13/02/2012 và công văn số 116/ UBND- VX, ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép mở lễ hội tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình, Đền, bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ; tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa- tín ngưỡng của quần chúng nhân dân.

2- Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch chủ trì chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với Huyện uỷ Quỳnh Phụ, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức Lễ đón bằng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia và tổ chức lễ hội tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình, Đền, bến Tượng A Sào theo nghi thức cổ truyền và Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh “Quy định về thực hiện nếp sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Không phát ấn tín.

3- Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với Huyện uỷ Quỳnh Phụ, UBND huyện Quỳnh Phụ xây dựng phương án bảo vệ, dẫn đoàn khi có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ về dự khai mạc lễ hội; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra         Lễ hội A Sào.

4-Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về lễ đón bằng di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia và tổ chức lễ hội tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình, Đền, bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ; giá trị lịch sử văn hoá truyền thống của di tích lịch sử văn hóa Đình, Đền, bến Tượng A Sào; công đức của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhà Trần, trước, trong và sau lễ hội.

Trong quá trình thực hiện đề nghị Huyện uỷ Quỳnh Phụ, UBND huyện Quỳnh Phụ và các ngành thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức lễ hội về UBND Tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.

 

 Nơi nhận

- Thường trực Tỉnh uỷ ( để b/c),

- Lãnh đạo UBND tỉnh,

- Công an Tỉnh,

- Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch,

- Báo Thái Bình, Đài PTTH, Sở Thông tin & Truyền thông và các cơ quan báo chí TW đóng trên địa bàn tỉnh.

- Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Phụ,

- Lưu VP, phòng VHVN.

TRƯỞNG BAN

                                 (Đã ký)

                          Đàm Văn Vượng

 

 

 

 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông