CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Văn hóa - văn bản chỉ đạo
Công văn chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và du lịch đón Tết, vui Xuân

    Để thiết thực kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2012), tạo không khí phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân và đón tết Nhâm Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; động viên các cấp cấp, các ngành và toàn xã hội ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh ngay những ngày đầu năm mới 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Thường trực các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một số hoạt động chủ yếu.

TỈNH UỶ THÁI BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 391- CV/BTGTU 

“V/v chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ Xuân Nhâm Thìn 2012”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

       Thái Bình, ngày 03 tháng 01  năm 2012

 

         

         

          Kính gửi: …………………………………………………………………….

                         ……………………………………………………………………..

                  

          Để thiết thực kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2012), tạo không khí phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân và đón tết Nhâm Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; động viên các cấp cấp, các ngành và toàn xã hội ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh ngay những ngày đầu năm mới 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Thường trực các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một số hoạt động chủ yếu sau đây:

          1- Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và du lịch đón Tết, vui Xuân

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể thao phục vụ nhân dân tại những khu vui chơi, giải trí, các trung tâm hoạt động cộng đồng, với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Động viên tuổi trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

          - Động viên và tạo điều kiện cho các đội thông tin tuyên truyền, đội văn nghệ lưu động và các đoàn nghệ thuật xây dựng chương trình phục vụ các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

          - Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, nhất là các phong tục, tập quán tốt đẹp có tác dụng  giáo dục đạo đức nhân cách cho thế hệ trẻ và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ sở.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch, chú ý tập trung khai thác các điểm du lịch văn hóa, các lễ hội lớn của tỉnh. Tổ chức và quản lý tốt kiều bào nước ngoài về quê đón Tết và khách du lịch quốc tế tham dự các hoạt động lễ hội.

          - Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh động viên văn nghệ sỹ sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài mừng Đảng, mừng xuân, trong đó, đặc biệt chú trọng sáng tác, quảng bá các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người và 50 năm Bác Hồ về thăm Nam Cường (Tiền Hải) ngày 26/3/ 1962- 26/3/2012. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam lần thứ X với chủ đề “Hướng tới Biển đảo quê hương và kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

          2- Hoạt động lễ hội

          Hướng dẫn, tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội đúng tinh thần Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27 – CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Quyết định 02/2009/QĐ- UB, ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh Thái Bình về quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, phi văn hoá, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức…..làm sai lệch mục đích, nội dung lễ hội, ảnh hưởng xấu tới cảnh quan và môi trường  văn hoá, môi trường sinh thái, gây mất an ninh, trật tự; xử lý nghiêm những sai phạm trong tổ chức và quản lý lễ hội, góp phần lập lại trật tự, giữ gìn và tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ hội.

          3- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch  phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt hội Báo Xuân; tăng cường tuyên truyền các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân; phối hợp với các sở ngành có liên quan chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hoá, văn nghệ, chiếu phim. Giới thiệu những điển hình tốt, những nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và quảng bá về mảnh đất, con người quê hương và đất nước trên trường quốc tế.

          4- Thường trực các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46 – CT/ TW của Bộ Chính trị (khoá X) về chống xâm nhập các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội; đặc biệt là các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháp, đốt và thả đèn trời theo Nghị quyết số 32/ 2007/ NQ - CP, Nghị định số 36/ NĐCP, Quyết định 95/ TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 04/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thực hiện tốt công tác định hướng, hướng dẫn, quản lý hoạt động văn hoá, văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh.

           Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ và các sở ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổng hợp  báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 20/3/2012.

 

 

       Nơi nhận

-Vụ VHVN Ban TGTW;    ( để

-TT Tỉnh ủy;                      báo cáo )

-Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ;

-Các sở, ngành Báo TB, Đài PT-TH, Sở VHTT&DL, Hội VHNT, Hội Nhà báo, MTTQ & các đoàn thể thành viên;

-Tuyên giáo các huyện, thành uỷ

-Lưu VP.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

  da ky 

Vũ Văn Thanh

 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông