CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Khoa giáo - GDĐT
Thông báo số 46-TB/ BTGTU về việc khảo sát 10 năm thực hiện Kết luận 04-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ (khoá XV); 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) và 3 năm thực hiện Thông báo số 460-TB/TU của BTV Tỉnh uỷ (khoá XVI)

    ...

TỈNH UỶ THÁI  BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 46-TB/BTG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


Thái Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

khảo sát 10 năm thực hiện Kết luận 04-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ (khoá XV);

5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X)

và 3 năm thực hiện Thông báo số 460-TB/TU của BTV Tỉnh uỷ (khoá XVI)

 


Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 04-KL/TU, ngày 01/4/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XV) về xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và 3 năm thực hiện Thông báo số 460-TB/TU, ngày 19/02/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XVI) về việc thành lập Tổ khoa giáo thuộc Ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông báo việc khảo sát ở các địa phương, đơn vị như sau:

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT VÀ LỊCH KHẢO SÁT

1. Thành phần đoàn khảo sát của tỉnh

Gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục - đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh; trưởng, phó, chuyên viên các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Giáo dục - đào tạo chia làm hai đoàn. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo phụ trách chung.

Đoàn 1: Khảo sát tại các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Thành phần đoàn

1

Ngô Thị Kim Hoàn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Trưởng đoàn

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó chủ tịch Hội Khuyến học

Phó trưởng đoàn

3

Đặng Văn Cao

Chánh văn phòng Hội Khuyến học

Thành viên

4

Phan Bích Thuỷ

 

Chuyên viên Sở Giáo dục - Đào tạo

Thành viên

5

Nguyễn Thị Thuý

 Chuyên viên phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thành viên

 

Đoàn 2: Khảo sát tại các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Thành phần đoàn

1

Đào Kim Phượng

Phó giám đốc Sở GD và ĐT

Trưởng đoàn

2

Vũ Hồng Thái

Phó chủ tịch Hội Khuyến học

Phó trưởng đoàn

3

Phạm Văn Tiên

Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thành viên

4

Trần Thị Quý Nho

Chuyên viên phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thành viên

5

Lưu Nam Hưởng

Trưởng phòng GDTX, Sở Giáo dục - Đào tạo

Thành viên

2. Thành phần ở địa phương, đơn vị làm việc với đoàn khảo sát

Cấp huyện:

- Đại diện Thường trực huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện uỷ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học huyện.

Cấp cơ sở xã, phường, thị trấn:

- Đại diện thường trực Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, Thường trực Hội Khuyến học, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng uỷ và tổ Khoa giáo xã, phường, thị trấn.

3. Lịch khảo sát

Từ ngày 04-06 tháng 7 năm 2012. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Cụ thể như sau:

 

Thời gian làm việc

Đoàn khảo sát

Địa điểm làm việc

Ngày 04/7

Đoàn 1

Huyện Thái Thuỵ

Đoàn 2

Huyện Hưng Hà

Ngày 06/7

Đoàn 1

Huyện Tiền Hải

Đoàn 2

Huyện Quỳnh Phụ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực các huyện Thái Thuỵ, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Tiền Hải chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần; lựa chọn 02 đến 03 cơ sở xã (phường, thị trấn) làm việc với đoàn khảo sát của tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

2. Các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương và Thành phố Thái Bình chỉ đạo khảo sát, đánh giá và tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 04-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Thông báo số 460-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, gửi các báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

3. Các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo khảo sát, đánh giá và tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thời gian nhận báo cáo: trước ngày 10/7/2012.

 

 

Nơi nhận:

  để b/c

- Ban Tuyên giáo Trung ương,

- Trung ương Hội KH Việt Nam,

-Thường trực Tỉnh uỷ,                                                   

- Uỷ ban nhân dân tỉnh,

- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,

các đơn vị khảo sát,

- Thành viên các đoàn khảo sát,

- Lưu KG, Văn phòng Ban.

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Kim Hoàn

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông