CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Khoa giáo - khoa giáo cơ sở
Hiệu quả hoạt động của tổ Khoa giáo ở Đông Hưng

    Kết quả sau 3 năm thành lập, các tổ Khoa giáo đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu giúp các cấp ủy, chính quyền cơ sở có những hướng đi đúng đắn

Thực hiện Thông báo số 406 -TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 40 -KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập tổ Khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, 3 năm qua cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở Đông Hưng đã chỉ đạo thành lập, củng cố, kiện toàn, định hướng họat động của các tổ khoa giáo trong ban tuyên giáo. Đến nay, các tổ đã xây dựng được quy chế hoạt động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ của công tác khoa giáo cơ sở là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, trẻ em, thể dục thể thao, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực thuộc công tác khoa giáo, ngay trong năm 2009, 44 xã, thị trấn trong toàn huyện đã thành lập tổ khoa giáo từ 7-9 thành viên/tổ.

Kết quả sau 3 năm thành lập, các tổ đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu giúp các cấp ủy, chính quyền cơ sở có những hướng đi đúng đắn. Trong lĩnh vực giáo dục, các tổ đã tích cực tham mưu với cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách trong phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đề án của UBND huyện về quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn liền với xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường...

Những hoạt động tích cực của tổ khoa giáo đã góp phần đưa chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Mấy năm gần đây, số trẻ em được đi học mẫu giáo ở Đông Hưng đạt tới 99,8%, riêng trẻ 5 tuổi được đi học đạt 100%, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không có học sinh bỏ học và đã huy động được 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng đựơc đẩy mạnh. Nếu như trước năm 2009 chỉ có 55 trường được công nhận thì đến năm 2011 đã có 85 trường được công nhận. Chất lượng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ‘’cần gì học nấy’’ của nhân dân... Phong trào giáo dục của Đông Hưng nhiều năm liền xếp thứ nhất toàn tỉnh.

Các tổ khoa giáo còn tích cực tham mưu giúp ban tuyên giáo thực hiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân, nhất là về cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc giáo dục trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, sử dụng thuốc an toàn giúp nhân dân hiểu để tự phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Do đó, mặc dù những năm qua trên địa bàn huyện xuất hiện rải rác một số dịch bệnh như cúm, thủy đậu, quai bị, tiêu chảy cấp, chân tay miệng, nhưng đã được khống chế được kịp thời, không để dịch bệnh lây ra diện rộng. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của huyện ngày càng giảm, chất lượng dân số ngày càng nâng cao. Hiện nay vấn đề đang được các tổ khoa giáo ở Đông Hưng quan tâm, trăn trở và bàn các biện pháp thực hiện để tập trung tuyên truyền đó là sự chênh lệch giới tính có chiều hướng gia tăng, nhiều xã có tỷ lệ sinh bé trai cao gấp đôi so với bé gái như Đông Các, Đông Phong, Đông Quang...

Lĩnh vực khoa học công nghệ luôn được các tổ khoa giáo quan tâm chú trọng, nhất là đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại ở các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học ở các nhà trường... Ngòai ra, các tổ khoa giáo còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý hiệu quả các lĩnh vực quan trọng khác như bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xây dựng các bãi chôn lấp rác thải, đầu tư mua sắm các dụng cụ cho đội thu gom rác và họat động thể dục thể thao với sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Đông Hưng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các xã, thị trấn quán triệt sâu sắc tinh thần Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch, định kỳ chỉ đạo nội dung hoạt động và đôn đốc các tổ khoa giáo cơ sở làm tốt nhiệm vụ. Tổ chức sơ kết để đánh giá, rút kinh nghiệm và bàn các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả họat động...

                              

Thu Thủy
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông