CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Tuyên truyền- Đề cương
Tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017

   

I- CÁC KỲ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự  vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của  Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2) làm ngày thành lập Đoàn. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn TNCS Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xôviết - Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người ĐVTN cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác".

Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế  giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, Người đã chủ trì Hội nghị  Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các tổ chức thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và tuổi trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vùng lên tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm". Thời gian độc lập không được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. Tại Thủ đô Hà Nội suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố...

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công" phát triển khắp mọi nơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai; hàng triệu thanh niên hăng hái theo học các lớp bổ túc văn hóa... Ở miền Nam, phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, học sinh, sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã man song không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, các đội “Trung kiên”, “Xung phong” do thanh niên đảm nhận đã được thành lập ở khắp mọi nơi, tiến hành vây đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp chiến lược... Tiêu biểu cho tinh thần ấy là chị Trần Thị Lý, người con gái anh hùng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong mình nhiều vết thương, nhưng không hề nhụt chí trước quân thù.

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động phong trào “Ba sẵn sàng”. Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đoàn, phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, hàng triệu ĐVTN đăng ký tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương”.

Tháng 2/1965, Đại hội Đoàn thanh niên toàn miền Nam đã phát động phong trào “Năm xung phong”, sau một thời gian ngắn, có hàng vạn ĐVTN tham gia phong trào này. Từ phong trào “Ba sẵn sàng”“Năm xung phong” đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) anh dũng đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không chịu đầu hàng giặc; Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh hùng Lê Mã Lương với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù”; câu nói bất hủ của anh Nguyễn Văn Trỗi “Còn giặc Mỹ thì không có hạnh phúc” đã gây xúc động cho tuổi trẻ và nhân dân tiến bộ khắp 5 châu; lời hô của Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả  nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết  định: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, cả  nước thống nhất và đi lên xây dựng CNXH. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của ĐVTN trên khắp các mặt trận. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Vào thời điểm này, hàng triệu lượt ĐVTN tham gia phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”; gần 9 triệu ĐVTN tham gia phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đó là các phong trào “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” đã thu hút gần 6 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và “Hành quân theo chân Bác” đã có 10 triệu thiếu niên nhi đồng tham gia.

Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 2 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đề xuất và đảm nhận hàng ngàn chương trình, dự án kinh tế - xã hội quan trọng, tiêu biểu như Dự án xóa cầu khỉ, xây cầu mới vùng đồng bằng Nam bộ; xây dựng Đảo thanh niên; làm đường Hồ Chí Minh; xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp... Phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học công nghệ mới; sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”... đã lôi cuốn hàng triệu thanh thiếu niên tham gia. Từ trong phong trào của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 8 đến ngày 11/12/2002 đã phát động phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong trào mới với sức sống mới, hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học - công nghệ; thi đua lao động sáng tạo để lập thân lập nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các cuộc vận động, phong trào mới được triển khai như: “Sáng tạo trẻ”, “Bốn mới” (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), “Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính”, “Học tập tốt, rèn luyện tốt”, “Trí thức trẻ tình nguyện”... đã góp phần khơi sức thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn.

Đặc biệt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”, diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” đã được các cấp bộ Đoàn, ĐVTN triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức lôi cuốn và lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ. Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến 21/12/2007. Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Nội dung của 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc gồm: 1. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội; 2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính; 5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung của 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp gồm: 1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; 2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm; 3. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần; 4. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

Qua nhiệm kỳ 2007 - 2012, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, qua đó khẳng định Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IX đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

II- TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÁI BÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH LẦN THỨ XV (NHIỆM KỲ 2007- 2012)

1- Truyền thống của Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh Thái Bình

Tháng 7/1925, hai đoàn gồm 20 thanh niên của các tỉnh: Thái Bình, Nam Định và  Thanh Hóa (đa số là người Thái Bình) sang Quảng Châu học chính trị, đào tạo cán bộ xây dựng cơ sở cách mạng ở trong nước. Đến biên giới, do địch kiểm soát gắt gao, nên chỉ có hai chú cháu Nguyễn Công Thu và Nguyễn Danh Thọ chạy qua cầu sang được Trung Quốc. Sau 4 tháng học chính trị, hai chú cháu được phân công về nước xây dựng tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Bắc Kỳ. Sau khi xây dựng được một số cơ sở “thanh niên” ở Hà Nội, Nam Định, Nguyễn Công Thu (là người làng Động Trung, nay thuộc xã Vũ Trung huyện Kiến Xương) về Thái Bình gặp Nguyễn Văn Năng, quê làng Thượng Phú, phủ Thái Ninh (nay thuộc xã Đông Phong, huyện Đông Hưng), là một thanh niên yêu nước, tính tình sôi nổi, hăng hái. Nguyễn Văn Năng gia nhập “thanh niên” và nhận xây dựng cơ sở “thanh niên” ở Thị xã Thái Bình. Nguyễn Văn Năng là người đầu tiên tiếp thu Chủ nghĩa Mác - Lênin ngay trên đất Thái Bình và là Bí thư “Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội” đầu tiên ở Thái Bình từ cuối năm 1927 đến đầu năm 1929. 

Đầu năm 1927, hai chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập ở Trường Tư thục Minh Thành (Thị xã) do Nguyễn Văn Năng thành lập, lúc đầu có 9 hội viên, sau lên 11 hội viên và chi bộ do Vũ Trọng thành lập ở làng Trình Phố (Kiến Xương) có 8 hội viên (sau lên 10 hội viên). Sau đó, các chi bộ thanh niên được phát triển ở hầu khắp các huyện trong tỉnh. Đầu năm 1928, Xứ bộ thanh niên Bắc Kỳ quyết định cho Thái Bình thành lập Ban “Tỉnh bộ”.

Ngày 17/6/1929, ở Bắc Kỳ, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập. Cuối tháng 6/1929, Ban Chấp hành Tỉnh bộ thanh niên Thái Bình tổ chức cuộc họp bất thường tại nhà số 9, ngõ 1, phố Duyn Pích-kê (Thị xã). Hội nghị quyết định chuyển Ban Chấp hành Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành Ban Tỉnh uỷ, bàn việc lập ra các chi bộ Đảng. Cùng với sự ra đời của các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức quần chúng cách mạng, trong đó có Thanh niên Cộng sản Đoàn được thành lập và phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy phong trào cách mạng ở các huyện trong tỉnh.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), phong trào cách mạng phát triển vượt bậc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng đã nổ ra liên tiếp, tiêu biểu là hai cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng ngày 01/5/1930 và cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930, được Trung ương đánh giá là tỉnh có phong trào cách mạng mạnh nhất ở Bắc Kỳ. Mặc dù bị địch đàn áp khốc liệt, song kẻ thù không thể làm nhụt chí khí cách mạng của nhân dân ta. Qua các cao trào cách mạng 1930 - 1931; cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936 - 1939 và cao trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn viên thanh niên ngày càng được tôi luyện, trưởng thành và có những đóng góp tích cực trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi (1945).

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thanh niên Thái Bình đã thể hiện vai trò xung kích, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng của thanh niên, góp phần đắc lực trong sự nghiệp xây dựng giải phóng đất nước, bảo vệ quê hương.

Nối tiếp truyền thống anh hùng của dân tộc và lý tưởng của Bác “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, noi gương các anh hùng, liệt sỹ, tuổi trẻ Thái Bình hăng hái tòng quân đi bộ đội, đi TNXP. Hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” do Trung ương Đoàn phát động, 30 vạn cán bộ ĐVTN Thái Bình đã ghi tên, tình nguyện đi chiến đấu trên các chiến trường. Nhiều đơn vị và cá nhân quê ở Thái Bình được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều đoàn viên, thanh niên đạt các danh hiệu như: danh hiệu “Dũng sĩ 5 tấn thắng Mỹ”, “Dũng sĩ bèo dâu”,  “Kiện tướng trên các mặt”…

Bước vào thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ  đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, công tác Đoàn trong tỉnh đã có bước đổi mới đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, quê hương được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, được các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Những năm gần đây, phong trào thanh niên tình nguyện được khơi dậy và không ngừng phát triển. Các hoạt động tình nguyện được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, như: hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình thương binh liệt sỹ, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ; hoạt động tình nguyện tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới; xung kích hỗ trợ các xã nghèo, khó khăn trong tỉnh; hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống lụt bão, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện… Từ đó, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện và trưởng thành cho thanh niên, tạo hình ảnh đẹp của thanh niên trong xã hội.

2- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2007-2012)

- Công tác giáo dục:

Nội dung, phương thức từng bước được đổi mới theo hướng gần gũi, thiết thực, phát huy được trí tuệ của ĐVTN; coi trọng giáo dục thông qua hành động cụ thể của tổ chức Đoàn và ĐVTN; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Đảng, của đất nước, của Đoàn Thanh niên. Thông qua đó, nâng cao nhận thức của thanh niên về trách nhiệm trong xã hội, về xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá.

Hưởng ứng Cuộc vận động“Tuổi trẻ Thái Bình học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã triển khai thực hiện đi vào chiều sâu với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động, như viết Nhật ký làm theo lời Bác và Sổ vàng làm theo lời Bác, tuyên dương các tập thể, cá nhân, các mô hình sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thực hiện Cuộc vận động... Trong 5 năm, toàn tỉnh đã có 7.991 tập thể, 13.457 cá nhân được tôn vinh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 371.227 lượt đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, 150 gương điển hình tập thể, cá nhân có việc làm tốt, sống đẹp, sống có ích, biết vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Việc phát huy các nguồn lực xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn chú trọng thực hiện. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo cơ chế tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; duy trì có hiệu quả hoạt động của Trường Cán bộ Thanh thiếu nhi, Nhà văn hóa thiếu nhi, Trung tâm hoạt động văn hoá thể thao Thanh thiếu niên; phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong việc xây dựng các chuyên mục, chuyền đề giáo dục thanh thiếu nhi; xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể; đồng thời tranh thủ tối đa các điều kiện, nguồn lực để tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

- Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường bồi dưỡng, phát huy sức trẻ; thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, 5 năm qua, toàn tỉnh có 405 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của thanh niên được hoàn thành, ứng dụng trong thực tiễn, làm lợi 18,934 tỷ đồng. Các câu lạc bộ, tổ, đội thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được củng cố với 58 hợp tác xã, tổ hợp tác kinh tế thanh niên với 23.223 thanh niên tham gia, có 298 trang trại thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên các cấp đã đảm nhận và thực hiện 5.513 công trình, phần việc thanh niên với giá trị ước tính 19,194 tỷ đồng. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiếp tục được duy trì, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, từng bước nâng cao kiến thức, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Hoạt động tình nguyện được mở rộng về nội dung, nâng cao về chất lượng. Các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên sâu gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên, học sinh, sinh viên được phát triển đã góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng,như: bảo vệ môi trường, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đền ơn  đáp nghĩa… 5 năm qua, đã có 17.926 lượt ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện; 278.481 lượt ĐVTN tham gia khơi thông dòng chảy, bảo vệ môi trường; 8.000 lượt ĐVTN tham gia tiếp sức mùa thi; 6.000 lượt ĐVTN tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức khám và chăm sóc sức khoẻ, tặng quà cho 12.467 đối tượng gia đình chính sách, thanh niên xung phong, trẻ  em có hoàn cảnh khó khăn. Điểm nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện là đội hình đa dạng hơn, coi trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động nhiều nguồn lực, thu hút đông đảo các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Trong hoạt động thanh niên xung kích bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển với nhiều cách làm sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân và đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các diễn đàn trao đổi, nói chuyện về chủ quyền biên giới, hải đảo, viết thư thăm hỏi động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; vận động quyên góp, ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa. Các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tổ chức đoàn các cấp tiếp tục củng cố và phát triển như: "Đội thanh niên xung kích an ninh”, "Chi đoàn dân quân tự vệ”, Câu lạc bộ Pháp luật”, “Câu lạc bộ phòng chống ma tuý”, "Thanh niên với văn hóa giao thông”, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Hoạt động xung kích trong thực hiện cải cách hành chính được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai, toàn tỉnh đã lồng ghép tổ chức 261 đợt tuyên truyền về cải cách hành chính với sự tham gia của 15.572 lượt ĐVTN, tổ chức 30 hội thi tìm hiểu, 50 lớp tập huấn về  cải cách hành chính cho 4.186 ĐVTN; xây dựng được 47 mô hình "Công sở văn minh", 45 mô hình "Văn hoá doanh nghiệp",  Phong trào "3 trách nhiệm" được nhiều ĐVTN đăng ký thực hiện.

- Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, huy động được các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh thiếu nhi trong học tập, công tác và trong cuộc sống.

Các cấp bộ Đoàn tích cực chăm lo các quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên. Tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và  phát triển tài năng; tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; không ngừng nâng cao chất lượng các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ học bổng nhằm biểu dương, tôn vinh và khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu niên. Qua 5 năm, đã có 17.892 ĐVTN được nhận học bổng các loại. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”; Chương trình “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” tiếp tục được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền hoàn thiện chính sách, cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập với số tiền là 76,8 tỷ đồng.

Thường xuyên tuyên truyền, tư vấn về nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 314.063 lượt ĐVTN, tổ chức dạy nghề  cho 28.318 lượt ĐVTN, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 11.428 lượt ĐVTN. Đoàn thanh niên các cấp, nhất là trên địa bàn nông thôn đã tập trung tăng cường các hoạt động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt  động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc cây trồng, xây dựng các mô  hình trang trại; đồng thời, tiếp tục phát triển các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, các nhóm thanh niên giúp nhau lập nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các nguồn vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, nguồn vốn ủy thác, nguồn vốn của các tổ chức kinh tế xã hội. Đến nay, tổng số vốn dư nợ trong thanh niên đạt 133,626 tỷ đồng với 10.788 ĐVTN được vay. Tổ chức Đoàn đã đồng hành cùng thanh niên tận dụng khai thác tiềm năng thế mạnh tại địa phương, vượt qua khó khăn, thách thức để mở ra cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương Thái Bình.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp bộ Đoàn duy trì đều đặn, đặc biệt “Ngày hội thanh niên khỏe” đã trở thành hoạt động thường niên trong Tháng Thanh niên hàng năm. Việc tham gia hưởng ứng cuộc vận động ĐVTN rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được đẩy mạnh thông qua phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, từ đó xây dựng ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh có tiến bộ, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi.

Nội dung phương thức hoạt động của Đội trong và ngoài nhà trường được đổi mới thường xuyên, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn như tổ chức diễn đàn “Thiếu nhi Thái Bình thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”, phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ", cuộc vận động "Vòng tay bè bạn"… Qua đó, đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong thiếu niên, nhi đồng, tạo môi trường lành mạnh để các em rèn luyện, trưởng thành.

8/8 huyện, thành phố triển khai chương trình hành động về công tác thiếu nhi, về tổ chức hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư thông qua việc đẩy mạnh các hình thức sinh hoạt hè; CLB theo sở thích; lớp học tình thương; các hoạt động chăm sóc các di tích lịch sử ở địa phương… Hoạt động tại các điểm vui chơi của thiếu nhi tại địa bàn dân cư ngày càng sôi nổi, phong phú hơn. Hoạt động Tết trung thu, đêm hội trăng rằm được đồng loạt tổ chức hằng năm với nhiều nội dung thiết thực đã góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho thiếu nhi.

Công tác xây dựng Đội có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ Đội được củng cố, tăng cường; chất lượng, nội dung, phương thức sinh hoạt Sao Nhi đồng, Lớp Nhi đồng được cải tiến; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ phong trào thiếu nhi được cải thiện. Chất lượng tổ chức Đội và chất lượng đội viên được nâng lên rõ rệt. Thông qua việc triển khai thực hiện "Chương trình dự bị đội viên", “Chương trình rèn luyện đội viên” đã giúp thiếu nhi có ý thức tự rèn luyện vươn lên đạt danh hiệu “Con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”, 85% đội viên hoàn thành từ 4 đến 8 chuyên hiệu các loại. Hàng năm, có trên 95% đội viên, thiếu niên nhi đồng được công nhận danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ", 75% liên đội được công nhận liên đội mạnh. 

Các cuộc vận động của Đội đã được các cơ sở cụ thể hóa bằng việc làm và công trình thiết thực. Nhiệm kỳ qua đã tham mưu thành lập mới và đưa vào sử dụng 01 nhà văn hóa thiếu nhi cấp huyện, khởi công và khánh thành 07 ngôi nhà tình bạn, trao tặng các học bổng, các giải thưởng để tôn vinh và giúp đỡ trẻ em tật nguyền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và  rèn luyện.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có sự chuyển biến, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các  đoàn thể nhân dân.

Hiện nay, tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh là 96.324 đoàn viên (đầu nhiệm kỳ là 84.020 đoàn viên), tỷ lệ tập hợp thanh niên sinh hoạt Đoàn đạt 62,2% (232.080/374.322 thanh niên). Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 103.094 đoàn viên mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Hàng năm có trên 87% đoàn viên được xếp loại khá trở lên.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn được quan tâm đầu tư. Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Nghị quyết 02-NQ/TƯĐTN của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá IX) về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã xây dựng Chương trình hành động số 04-CTr/ĐTN ngày 30/8/2008 và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể; ban hành Nghị quyết số 24-NQ/ĐTN của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên trong các doanh nghiệp”; triển khai hướng dẫn “Xây dựng chi đoàn 3 tốt”, “Đoàn cơ sở 4 chủ động”, hướng dẫn cách thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn thảo luận nội dung “5 xây-5 chống”... Hiện nay, toàn tỉnh có 741 cơ sở Đoàn và 4.386 chi đoàn. Hàng năm có trên 90% cơ sở Đoàn vững mạnh (trên tổng số 741 cơ sở Đoàn) đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Số cán bộ Đoàn qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong nhiệm kỳ là 19.350 lượt, 93,7% cán bộ Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tổ chức Đoàn giới thiệu ứng cử và được đề bạt giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân.

Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN và các tổ chức thanh niên tiếp tục có bước phát triển với phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng, đoàn viên tiêu biểu, hội viên tích cực”. Đến nay, toàn tỉnh có 5.496 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên; thu hút 99.384 thanh niên tham gia. Các tổ chức thành viên như Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ TNKT, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ... được củng cố và có nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

Từ năm 2007 - 2012, các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 14.495 đoàn viên ưu tú, trong đó 6.570 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, số đại biểu trẻ tuổi trúng cử vào HĐND các cấp là 319 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, có 117 đồng chí cán bộ đoàn trưởng thành giữ các chức danh chủ chốt các ngành, địa phương.

Trước yêu cầu mới của tình hình thanh niên và bối cảnh đất nước, nhiệm vụ của Đoàn phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế đồng thời tổ chức Đoàn cũng nhận thức sâu sắc phải làm tốt vai trò đại diện của thanh niên, sống trong đời sống thanh niên, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên cũng là chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào hành động cách mạng “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

*  

*      *

Với tinh thần: Tuổi trẻ Thái Bình đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, thi đua xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn và toàn thể cán bộ, ĐVTN trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ra sức học tập, rèn luyện, lao động và công tác; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Đoàn các cấp đã  đề ra.

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ - ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH

 

 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông