CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Tuyên truyền- Đề cương
Phong trào thi đua quyết thắng kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

    (Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009-2012)

Phát huy truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng” của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trong thời kỳ mới, 3 năm qua (2009 - 2012), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu, mà thường xuyên trực tiếp là Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối, kết hợp hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Thái Bình thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức phát động, có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện và đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh.

1. Phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, đội quân công tác tốt của Đảng bộ và nhân dân

Quán triệt quan điểm của Đảng, của Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, 3 năm qua, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt, học tập nắm chắc chính sách, luật pháp của Nhà nước; những vấn đề thời sự nổi bật có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chú trọng chỉ đạo tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề chính trị cho các đối tượng theo đúng quy chế giáo dục chính trị, quân số đạt từ 99,8% đến 100%; qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu; 80 đến 83% khá giỏi. Các đợt kiểm tra nhận thức chính trị của Bộ Quốc phòng và Quân khu ở cấp tỉnh, cấp cơ sở đều đạt khá giỏi.

Cấp uỷ, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là các ngành trong binh chủng tư tưởng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong cán bộ, nhân dân và LLVT tỉnh. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp cơ sở và cấp Bộ Chỉ huy về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tích cực tham gia, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu “60 năm đất và người Quân khu 3”, “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền; tăng cường sự hiểu biết về truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân khu 3, của địa phương và kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia, biển đảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Do thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định vững vàng trước mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng được Thường vụ Đảng uỷ quân sự tỉnh đặc biệt coi trọng. Năm 2010, Đảng uỷ quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đại hội đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015, bảo đảm thành công tốt đẹp; đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, trên 90%. Hằng năm, cấp uỷ đảng và đội ngũ đảng viên đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch phấn đấu, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Các tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì nghiêm túc, nội dung sinh hoạt hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm, tránh được tình trạng dàn trải, chung chung. Việc bồi dưỡng và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các đồng chí cấp uỷ viên được quan tâm đúng mức. Năm 2012, Đảng uỷ quân sự tỉnh đã tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ, với 53/55 đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ thuộc đảng bộ quân sự các cấp tham gia, đồng thời tổ chức tập huấn cấp uỷ viên, cán bộ chính trị về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm tra giám sát, Quy định 19 điều đảng viên không được làm, Quy định tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là dịp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo và phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ thuộc đảng bộ quân sự các cấp. Trong 3 năm qua, Đảng uỷ quân sự tỉnh đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý luận cho 43 đồng chí đảng viên mới, 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 35 quần chúng; phối hợp với các huyện, thành uỷ tổ chức 28 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.020 đoàn viên ưu tú trong diện nhập ngũ. Đảng bộ quân sự tỉnh đã tổ chức kết nạp được 40 đảng viên mới.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đều có nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, ra quyết định thành lập bộ phận giúp việc và cơ quan thường trực, đồng thời triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ, bước đầu đạt kết quả tốt. 3 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đều đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Tiêu biểu là Đảng uỷ các Phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Đảng uỷ Quân sự Thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Trường Quân sự.

2. Phong trào thi đua Quyết thắng thực sự là động lực to lớn thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh

Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã hướng vào việc giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Thực hiện chương trình giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) theo Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Nghị định 116 của Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các binh chủng tư tưởng mà thường xuyên là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị bồi dưỡng nội dung giáo dục QPAN cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các huyện, thành phố, giáo viên quân sự các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong toàn tỉnh. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh chỉ đạo tiến hành tổng kết công tác giáo dục QPAN, giáo dục chính trị; rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ giáo dục QPAN, giáo dục chính trị cho LLVT và bồi dưỡng nội dung giáo dục QPAN cho các đối tượng năm tiếp theo. Các huyện, thành uỷ đều tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên về giáo dục QPAN ở cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo đúng quy định. Năm 2009 đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức 08 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 865 chức sắc, chức việc các tôn giáo. Năm 2010, tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 2.334 cán bộ mặt trận cấp xã; chỉ đạo huyện Tiền Hải và Thái Thuỵ mở 2 lớp cho 563 chủ hộ tàu thuyền, nuôi trồng đánh bắt hải sản và kinh doanh vận tải biển. Năm 2011, phối hợp với Trường Quân sự Quân khu mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 104 cán bộ thuộc đối tượng 2 tại Thái Bình; 09 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chi hội trưởng chi hội nông dân tập thể, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn, tổ dân phố, quân số 2.314 đồng chí. Năm 2012, mở 01 lớp tập huấn chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo Thông tư số 176/TT-BQP ngày 15/9/2011 của Bộ Quốc phòng cho lãnh đạo ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; trưởng, phó phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh; giáo viên GDQP của Trường Quân sự tỉnh, Khoa Quân sự - Đại học Y Thái Bình, Trường TCN19, quân số 84 đồng chí. Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012, tiếp tục tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho phóng viên, biên tập viên Báo Thái Bình, Đài PT-TH tỉnh, đội ngũ luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh, dự kiến quân số 155 đồng chí; chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và giáo viên các trường trung học phổ thông. Cán bộ thuộc đối tượng 3, 4 được bồi dưỡng kiến thức QPAN hàng năm đạt 90 - 92,3%. Trong năm 2010 và năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng đề án báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kinh tế - xã hội, pháp luật, tôn giáo, kiến thức quốc phòng, quân sự địa phương cho 294 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp mới điều về công tác tại Bộ CHQS tỉnh bằng nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm chất lượng tốt. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho 256.699 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 khoá đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 211 cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo sỹ quan dự bị chính trị 02 khóa, quân số 100 đồng chí. Qua kiểm tra toàn diện của Bộ Quốc phòng, Quân khu hằng năm, Thái Bình được đánh giá là tỉnh có nhiều sáng kiến đột phá trong bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và là tỉnh đầu tiên của toàn quốc hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. Tiêu biểu là Thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Thái Thuỵ, Trường Quân sự tỉnh và Khoa Quân sự - Trường Đại học Y Thái Bình.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lực lượng, huấn luyện, SSCĐ; hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”. Tổ chức sắp xếp biên chế lực lượng thường trực theo đúng quy định của Quân khu; chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,31% so với dân số, lực lượng tự vệ đạt 10,09% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức; thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của 62 Ban CHQS ở các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, thường xuyên xây dựng, bổ sung các phương án chiến đấu A, A2, A4, kế hoạch bảo vệ cơ quan các ngày lễ, tết; kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn  phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. LLVT tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị trong tỉnh, đặc biệt là dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống.

Chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Bộ Tư lệnh Quân khu, trước khi bước vào huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cán bộ, chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án, bài giảng. 3 năm qua, đã tập huấn cho 610 lượt cán bộ thường trực. Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ... và thống nhất ngày ra quân huấn luyện trong toàn lực lượng theo chỉ đạo của Quân khu. Các đơn vị tổ chức huấn luyện theo cụm xã, kết hợp giữa công tác huấn luyện với công tác vận động quần chúng, trong huấn luyện đã thực hiện đúng phương châm đối với lực lượng thường trực: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đối với lực lượng DBĐV, DQTV: “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Kết quả huấn luyện bình quân hàng năm, đối với lực lượng thường trực: quân số đạt 99,8%, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 80 - 83,5% khá giỏi; kết quả tham gia các cuộc hội thi, hội thao đều đạt khá, giỏi. Đối với DQTV, DBĐV: quân số tham gia huấn luyện đạt 97,6%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75 - 80% khá giỏi.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, từ năm 2009 đến năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Năm 2009, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Năm 2010, diễn tập cứu hộ đê và tìm kiếm cứu nạn (UBND tỉnh chủ trì); diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Phụ phục vụ Đoàn học viên quân sự cấp cao QĐND Lào, Cục DQTV - Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào và Cục DQTV - Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam về nghiên cứu tham quan, được Đoàn đánh giá cao. Năm 2011, diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Hà, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tiền Hải. Năm 2012, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Xương, Đông Hưng. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo từ 20 - 25% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an đạt kết quả cao.

Cùng với hoạt động thi đua trong huấn luyện, SSCĐ, phong trào thi đua quyết thắng luôn kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Năm 2009, tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Một tập trung, hai khâu đột phá” và các đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng Xuân ra quân quyết thắng”, “Sáng mãi Điện Biên”, thiết thực lập thành tích chào mừng 79 năm thành lập Đảng, 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Năm 2010, tiếp tục phát động phong trào thi đua “Một tập trung, hai khâu đột phá” kết hợp với ra quân huấn luyện và các phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”, “Thần tốc - Quyết thắng”, “Phất cao cờ hồng Tháng Tám" và “Âm vang Sông Hồng”. Năm 2011, phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới”;  “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng”; “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”; thi đua cao điểm “50 ngày đêm hành động kiểu mẫu”. Năm 2012, tổ chức phát động thi đua với chủ đề “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”; làm điểm cho Quân khu phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Gắn thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, chiến sỹ trong chấp hành các chế độ quy định, rèn luyện kỷ luật Quân đội, chấp hành pháp luật của Nhà nước, xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan, đơn vị. Trong 3 năm, toàn lực lượng không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, tỷ lệ vi phạm thông thường dưới 0,1%. Các hội thi, hội thao luôn được quan tâm đúng mức và giành thứ hạng cao. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua là các đơn vị: Cơ quan Bộ chỉ huy, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 568, LLVT thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã giao 10.500 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng tốt, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Trong điều kiện còn nhiều bất cập về chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và những khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy - Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm 2011 và đầu năm 2012, đã chủ động thành lập 16 đoàn công tác với trên 400 sỹ quan, QNCN trực tiếp giúp cơ sở phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền khơi dậy truyền thống quê hương, xác định ý thức trách nhiệm công dân, quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng mới, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp với các đoàn công tác của cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền Nghị định 36 của Chính phủ về cấm mua bán, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời và các văn bản có liên quan ở 286 xã, phường, thị trấn. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức liên hoan, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo đảm ngày giao quân thực sự là ngày hội quốc phòng, ngày hội của tuổi trẻ Thái Bình lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trích ngân sách tặng quà động viên tân binh với số tiền trị giá 6,2 tỷ đồng. Tiêu biểu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là các huyện: Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Đông Hưng và Thành phố Thái Bình.

3. Phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt công tác hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ LLVT.

Trong những năm qua, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ. Hiện nay 8/8 huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kiện toàn ban hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương và duy trì hoạt động có nền nếp. Năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố tham mưu xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và khảo sát tiềm lực quốc phòng phục vụ cho những năm đầu chiến tranh. Trong phát triển kinh tế của tỉnh đã thể hiện rõ chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế.

Phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong LLVT được cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị quan tâm đúng mức. Bộ CHQS tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, tổ chức xây mới nhà làm việc, nhà ở, hội trường của Trường Quân sự tỉnh, Ban CHQS huyện Hưng Hà, Kiến Xương, Trung đoàn 568, nhà ăn của huyện Quỳnh Phụ, xây dựng cụm kho Hồng Minh, nhà khách Bộ Chỉ huy, sửa chữa nâng cấp Hội trường Bộ CHQS tỉnh, củng cố trường bắn, thao trường bãi tập... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng và hàng trăm triệu đồng cho mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, làm việc của cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức mua 150 suất quân trang phục vụ cho huấn luyện lực lượng dự bị động viên trị, giá 168 triệu đồng. Cảnh quan môi trường trong các cơ quan, đơn vị từng bước được nâng cấp, cải tạo. Năm 2012, trong Hội thi “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ. Phong trào tăng gia sản xuất thường xuyên được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng. 100% cơ quan, đơn vị đã ga hoá và đạt bếp nuôi quân giỏi, quản lý tài chính tốt. Quân số khoẻ đạt 98 – 99,5%. Tiêu biểu là: Cơ quan Bộ Chỉ huy, Ban CHQS thành phố Thái Bình, huyện Tiền Hải, Vũ Thư.

4. Phong trào thi đua hướng vào thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ của LLVT tỉnh

Công tác bảo đảm kỹ thuật luôn được xác định là một trong các mục tiêu lớn của phong trào thi đua quyết thắng. Do vậy, các đơn vị đều tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, làm tốt việc kiểm kê, điểm nghiệm đánh giá chất lượng VKTB, duy trì nghiêm túc chế độ bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, tuần tra canh gác, bảo vệ doanh trại, kho tàng. Trong 3 năm qua, ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh đã điều chuyển nội bộ hơn 820 tấn vũ khí, khí tài, đạn dược; bảo quản hơn 280 tấn, sửa chữa nhỏ 3.890 lượt VKTB. Hiện nay 100% xã, phường, thị trấn có tủ súng để quản lý, bảo quản vũ khí tập trung. Ngành kỹ thuật đã phối hợp với các địa phương nơi có kho, trạm xây dựng vành đai bảo đảm an toàn; bảo đảm đơn vị an toàn, địa bàn an toàn tuyệt đối. 100% nhà kho, nhà xe, trạm sửa chữa được xây dựng cơ bản với gần 7.000m2.

Để nâng cao chất lượng trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị, LLVT tỉnh đã thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh và ngành nghiệp vụ cấp trên, hằng năm, Phòng Kỹ thuật đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng quản lý, khai thác VKTB cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Đến nay ban quân sự các huyện, thành phố, Trường quân sự tỉnh, Trung đoàn 568 đều có trợ lý quân khí, nhân viên kỹ thuật được đào tạo cơ bản. Ngành kỹ thuật của LLVT tỉnh tham gia hội thi, hội thao ở  cấp tỉnh và Quân khu đều đạt thứ hạng cao. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng, hiệu quả trong khai thác sử dụng VKTB được cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hưởng ứng tích cực. Trong 3 năm qua toàn lực lượng đã có 09 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng có hiệu quả trong quản lý, sử dụng VKTB.

Đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố, nhà trường, trung đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Hội thi chiến sỹ dân quân lái xe mô tô an toàn đạt chất lượng hiệu quả thiết thực, đồng thời tham gia Hội thi cấp Quân khu đạt thứ hạng cao. Tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện “Cuộc vận động 50” là: Phòng Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Thái Thuỵ, Đông Hưng, Trung đoàn 568.

5. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương và công tác chính sách hậu phương quân đội, củng cố thế trận lòng dân vững chắc

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần thúc đẩy chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, QPAN mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Quá trình hoạt động luôn có nhiều sáng tạo, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có tác dụng thiết thực, được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao; nhất là trong công tác vận động nhân dân xoá đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và thực hiện các chủ trương xây dựng nông thôn mới; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vận động thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, LLVT tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo thành phong trào sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân. Từ năm 2009 đến nay đã giám định và cấp thẻ thương binh cho 286 đồng chí, hoàn chỉnh hồ sơ và báo tử cho 40 liệt sỹ, tổ chức đón nhận và truy điệu 113 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại các chiến trường; xây dựng 36 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách ở địa phương, đơn vị với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Phối hợp với các ngành chức năng xét duyệt, đề nghị khen thưởng tồn đọng sau chiến tranh với 2.214 huân, huy chương các loại; xét duyệt và báo cáo Quân khu 65.333 hồ sơ, chỉ đạo tổ chức chi trả 13 đợt cho 63.683 đối tượng với tổng số tiền trên 265 tỷ đồng theo Quyết định 142 của Chính phủ. Đồng thời triển khai đồng bộ việc hướng dẫn, lập hồ sơ, thẩm định, xét duyệt cho các đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc với tinh thần tận tình, chu đáo, đúng đối tượng, đúng thủ tục, quy trình quy định. Tiêu biểu cho phong trào này là LLVT huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải, Đông Hưng, Vũ Thư.

Nhìn lại phong trào thi đua quyết thắng 3 năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tự hào, phấn khởi trước sự phát triển liên tục, toàn diện và đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị. Qua phân loại, bình xét, đánh giá hằng năm, các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua đề ra, 14 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc, 25 lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 135 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua; hơn 3000 lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến và được tặng bằng, giấy khen ở các cấp. Đó là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua yêu nước chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009 - 2012. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2010 và năm 2012, LLVT Thái Bình rất vinh dự, tự hào được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì và Huân chương Quân công hạng Ba.

Trong những năm tới, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh có nhiều thuận lợi. Tình hình an ninh, chính trị tiếp tục ổn định. Quân và dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QPAN, xây dựng nông thôn mới... Trước tình hình mới đặt ra cho phong trào thi đua quyết thắng LLVT tỉnh những yêu cầu ngày càng cao hơn là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước XHCN, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức mạnh chiến đấu cao, có đủ trình độ, năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác vận động nhân dân góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QPAN, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, QPAN theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Hoàn thành 100% các nội dung, chương trình giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện diễn tập gắn với xây dựng lực lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung huấn luyện cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,1%; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là bảo đảm an toàn giao thông.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh, phấn đấu 100% chi bộ, đảng bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém; phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Tích cực chủ động, phát huy thế mạnh tiềm năng công tác hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm hậu cần tài chính cho các nhiệm vụ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, phấn đấu quân số khoẻ đạt 98 đến 99,5% trở lên.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý VKTBKT, mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của toàn lực lượng.

*

*     *

Đại hội thi đua quyết thắng là sự kiện quan trọng khẳng định sự phát triển mới trong phong trào thi đua quyết thắng 3 năm qua của LLVT tỉnh Thái Bình. Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần “Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục tô thắm và phát huy truyền thống vẻ vang của quân và dân Thái Bình anh hùng, mãi mãi xứng danh là lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

                                                                                    

                                                                                                
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông