CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động ngành
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng

    Đây là nội dung hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo sáng ngày 13/7.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đào Đình Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ 5: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng chí đi sâu phân tích một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Đối với việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đồng chí nhấn mạnh các chủ trương, chính sách, biện pháp mới như đẩy mạnh chuyển đổi hầu hết các doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần, niêm yết trên thị trường chứng khoán, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. 

Liên quan đến việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng chí khẳng định quan điểm của trung ương đó là: Cần tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Cả 3 nghị quyết đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Nguồn: http://baothaibinh.com.vn/
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông