CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động ngành
Giao ban công tác khoa giáo quý I năm 2017

    Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I/2017 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 14/4.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Trong quý I, các đơn vị trong khối Khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và dạy nghề, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường cơ sở vật chất, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; triển khai mô hình trường học mới... 

Ngành Y tế tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện, cách ly điều trị, xử lý triệt để các ổ dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quyết định văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học – công nghệ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Các ngành khoa giáo hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020”; triển khai các đề án: “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, “ Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo”...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, đơn vị trong khối Khoa giáo nắm vững nội dung, phương thức hoạt động, mối quan hệ trong lĩnh vực khoa giáo, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phối hợp. Chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nắm bắt, phản ánh những vấn đề tư tưởng liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giao thông vận tải, xây dựng, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông. Làm tốt công tác lao động, tổ chức hoạt động tri ân, thực hiện chính sách với người có công, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ...

http://baothaibinh.com.vn/
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông