CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động ngành
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về vấn đề an toàn thực phẩm và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số - sức khỏe sinh sảni dưỡng nhận thức về Đảng

    Sáng ngày 24/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về công tác dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020.

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố…

 

Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08 trình bày tại hội nghị nêu rõ: Công tác an toàn thực phẩm thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, bước đầu đạt kết quả quan trọng và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, nhờ đó số vụ ngộ độc thực phẩm đông người trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua ít xảy ra và cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị còn một số hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm, còn xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, người tiêu dùng còn chủ quan. Xã hội hóa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm chưa đạt yêu cầu.

 

Về việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 5 năm qua, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác dân số, sức khỏe sinh sản đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy tổ chức cũng đã được kiện toàn,  nguồn lực đầu tư cho công tác dân số được tăng cường. Hệ thống dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư, nâng cấp. Quy mô cơ cấu dân số dần ổn định, chất lượng dân số ngày càng được cải thiện. Song công tác dân số vẫn còn một số tồn tại như như tỷ lệ giảm sinh chưa thực sự vững chắc, số người sinh con thứ ba cao, cơ cấu dân số đang dịch chuyển từ trẻ sang già hóa, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về công tác an toàn thực phẩm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phải sát, đúng; phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên và quyết liệt của cấp ủy và chính quyền các cấp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, phải kiểm tra đôn đốc kịp thời. Các cơ quan thông tin đại chúng cần phản ánh điển hình trong công tác bảo vệ môi trường và công khai tổ chức, cá nhân vi phạm. Quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đối với cán bộ chuyên môn, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, giám sát, thanh kiểm tra. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động an toàn thực phẩm gắn kết với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

 

Về công tác dân số, sức khỏe sinh sản, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đưa nội dung thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản vào tiêu chuẩn đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên; vào quy ước, hương ước thôn làng, cơ quan, đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số. Tăng cường kiểm tra hướng dẫn, quản lý điều hành thực hiện công tác sân số. Xây dựng mở rộng các mô hình nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng, tập trung giải quyết những vấn đề mới đặt ra như mất cân bằng giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành viên, chăm sóc người cao tuổi. Trong quá trình thực hiện phải tăng cường công tác tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các nhóm về vai trò, ý nghĩa của chính sách dân số và hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Theo baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông