CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Tin tổng hợp
Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp

    Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Các đại biểu biểu quyết các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm.

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu về đánh giá, bổ sung tình hình, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2016, đó là: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản; tăng cường đối thoại, tiếp xúc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục rà soát, xác định chính xác nợ công và phương thức xử lý nợ ở mỗi cấp, nhất là nợ xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm (2016 – 2020) của tỉnh và cấp huyện, cấp xã để triển khai các dự án trọng điểm, dự án đã được chấp thuận đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã được duyệt. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng toàn diện sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa. Tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở cả 3 cấp chính quyền. Duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương. Nhân kỳ họp này, UBND tỉnh cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường giám sát để kịp thời góp ý với các cấp, các ngành, các địa phương và với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 rất nặng nề, tuy có những thuận lợi cơ bản nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội  đã được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV thông qua và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; hoàn thiện chương trình, đề án được giao tại Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ củng cố, xây dựng chính quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; quán triệt sâu sắc quan điểm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. UBND tỉnh kịp thời thể chế hóa và chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, nhất là giám sát chuyên đề; nghiên cứu, phát hiện, đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý những bất cập, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các  ngành, các cơ quan, đơn vị; tích cực vận động cử tri và nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Theo baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông