CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Tin tổng hợp
Họp Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

    Ngày 15-7-2015, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban và triển khai một số nội dung công tác tuyên truyền, khánh tiết trong thời gian tới. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết chủ trì cuộc họp.

 

Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban, các ngành thành viên và các đơn vị liên quan đã chú trọng hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp huyện (và tương đương); động viên, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp ý kiến vaò dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX tiến tớí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các ngành thành viên Tiểu ban và các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX theo chức năng, nhiệm vụ cuả ngành và phân công cuả Tiểu ban.

          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành và các đơn vị liên quan đã báo cáo kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; tham gia đóng góp các nội dung, giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu tỉnh Thái Bình lần thứ XIX.

         Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đánh giá cao sự nghiêm túc trong triển khai thực hiện kế hoạch của các ngành, các đơn vị trong thời gian qua, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, đề nghị các ngành và các đơn vị cần chủ động sáng tạo hơn nữa, tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện và kiểm tra chất lượng công việc đã được phân công; kịp thời phản ánh về Trưởng Tiểu ban kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ thuộc ngành, đơn vị mình. Trọng tâm là từ nay đến Đại hội cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; chuẩn bị tốt các hệ điều kiện, phương tiện cho công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phòng Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông