CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Thời sự chính trị
Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

    Sáng ngày 28/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng phòng và tương đương thuộc các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; trưởng các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố...

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận được quán triệt, triển khai tại hội nghị này đều là những vấn đề quan trọng, nếu được tập trung lãnh đạo thực hiện tốt sẽ góp phần bảo đảm ổn định xã hội trong phạm vi cả nước và ở mỗi địa phương. Đối với Thái Bình, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng hàng loạt văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng, góp phần đạt được các thành tựu đáng khích lệ, trong đó hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, nhất là khi hình bóng, vẻ đẹp truyền thống của làng quê đang mất dần; đồng thời khẳng định đây là thời điểm Thái Bình cần đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí của Trung ương mà tiến tới đem lại sự đổi thay trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân, vừa tiếp cận được cái mới nhưng vẫn giữ được bản sắc, truyền thống vốn có. Vì thế, Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành và triển khai thực hiện là rất cần thiết nhằm tạo dấu ấn mới, điểm nhấn và sức hấp dẫn của nông thôn Thái Bình. Việc hình thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu theo hướng trật tự, nền nếp, văn minh, góp phần từng bước khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất nông thôn và là cơ sở để khai thác nguồn lực đáng kể từ đất, thay đổi bộ mặt nông thôn, từ đó tạo mẫu hình cho sự phát triển trong tương lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi đại biểu cần nghiêm túc học tập, quán triệt các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể, bảo đảm vừa quán triệt được tinh thần chỉ đạo của tỉnh, vừa phát huy được sự sáng tạo, linh hoạt ở cơ quan, đơn vị mình nhằm đưa chủ trương của tỉnh sớm đi vào thực tiễn.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, việc xây dựng và phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có quy mô và kiến trúc phù hợp, hài hòa với phong cảnh nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ trên cơ sở khai thác và phát huy có hiệu quả các quỹ đất nằm liền kề với khu dân cư hiện có, thuận tiện về giao thông nhưng không bám mặt đường, kết nối thuận lợi với các thiết chế thôn, làng; đồng thời xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu theo hướng văn minh, tiến bộ có vị trí, quy mô, hình thức phù hợp, thuận lợi về giao thông kết nối với các thôn, làng và giao thông nội đồng, bảo đảm khoảng cách so với các nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư theo quy định, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2019, tỉnh hoàn thành thiết kế mẫu và ban hành các quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu để triển khai thực hiện thí điểm ở một số địa phương; phấn đấu mỗi huyện, thành phố triển khai thực hiện ít nhất từ 1 - 2 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và quy hoạch xây dựng ít nhất 1 khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Năm 2020, mỗi huyện, thành phố thực hiện được ít nhất 2 - 3 dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 30% trở lên số xã thực hiện quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố trong tỉnh thu hút được 8 - 10 dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 80% trở lên số xã thực hiện quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai và có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy truyền đạt nội dung các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt, truyền đạt các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông'; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được quán triệt, vận dụng, thể chế hóa các nội dung của chỉ thị, nghị quyết, kết luận. Trên cơ sở đó, căn cứ vào kế hoạch chung, điều kiện thực tế, mỗi ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương mình. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Sau khi học tập, quán triệt, các đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo Quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và dự thảo Quy định khung về khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.


theo baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông