CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Thời sự chính trị
Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và giành được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trong đó một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước như việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp; chủ trương tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa và phủ kín mạng lưới cấp nước sạch phục vụ người dân nông thôn…

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết giữa UBND tỉnh với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và giành được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trong đó một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước như việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp; chủ trương tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa và phủ kín mạng lưới cấp nước sạch phục vụ người dân nông thôn…

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra, đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2018.

Nổi bật là: Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, trong đó năm 2018, GRDP tăng 10,53%, giá trị sản xuất tăng 12,25% so với năm 2017; bình quân 3 năm 2016  - 2018, GRDP tăng 10,2%/năm, vượt xa mục tiêu Đại hội đề ra (8,6%/năm) và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2018, cao gấp 1,6 lần; GRDP bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng, gấp 1,58 lần; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 8.500 tỷ đồng, vượt 15,7% dự toán giao, gấp gần 2 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số dự án và số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới; trong đó, đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, thực hiện đầu tư, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển.
Các ngành kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá cao; trong đó, nông nghiệp có xu hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, gắn với tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế với một số dự án quy mô lớn đã và đang hoàn thành đi vào hoạt động, bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hết năm 2018 có 237 xã và 1/7 huyện đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và nông thôn được chú trọng đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn xã hội hóa; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2018 cao gấp trên 1,8 lần năm cuối nhiệm kỳ trước.


Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, các trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh giỏi quốc gia đều đạt ở mức cao, xếp trong tốp đầu toàn quốc. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,35%, gần bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.
Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh với 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại trung tâm hành chính công hai cấp (tỉnh và huyện); chú trọng rà soát, cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết các thủ tục so với quy định hiện hành. Trong năm 2018, các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, tiết giảm thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tích cực. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chấn chỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội.


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; đã tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt hiệu quả bước đầu khá rõ nét theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở các cấp tiếp tục được nâng lên. Công tác tuyên giáo, kiểm tra, nội chính, dân vận được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và UBND các cấp được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng lên; khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy.


Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết. Cụ thể là: Tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 có dấu hiệu chậm hơn so với các năm trước và 6 tháng đầu năm, nhất là trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn gặp nhiều vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách tích tụ ruộng đất và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.
Công tác thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, giám sát thực hiện sau đầu tư và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp còn hạn chế. Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực và ở một số địa phương còn yếu kém, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm.


Chất lượng đào tạo nghề còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội. Việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công ở một số địa phương còn chậm. Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội ở một số doanh nghiệp còn bất cập. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội ở một số địa phương chưa nghiêm. Việc khai thác tiềm năng, lợi thế để phát phát triển du lịch còn hạn chế.


Cải cách hành chính, nhất là tối giản thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục và đề cao trách nhiệm công vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chưa tốt, còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, giải quyết chưa đúng quy trình, không dứt điểm. Việc đôn đốc, giám sát thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và các khuyến nghị của Kiểm toán Nhà nước ở một số ngành, địa phương còn hạn chế. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (nhất là tình trạng tín dụng đen, hoạt động phường, hội, cờ bạc, số đề, tội phạm có tổ chức...) và chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương chưa được chấn chỉnh kịp thời, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và vai trò tự quản của nhân dân.


Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở một số nơi còn hạn chế. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở một số địa phương, đơn vị chưa được khẳng định, phương thức lãnh đạo chưa được phát huy; một số nhiệm vụ trọng tâm chưa được tập trung chỉ đạo nên có những nơi, những việc còn bê trễ, hiệu quả thực hiện chưa cao.


Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan), song nguyên nhân chủ quan, chủ yếu là: Vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu một số cấp, ngành, địa phương, đơn vị chưa được khẳng định và phát huy; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kém hiệu quả; sự phối hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa một số ngành, địa phương chưa tốt; vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể một số nơi chưa được phát huy; cấp ủy, tổ chức đảng ở một số địa phương chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn biểu hiện khoán trắng, phó mặc cho cán bộ và ngành chức năng... Đây là những vấn đề đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương, nghiêm túc rút kinh nghiệm để kịp thời có các giải pháp khắc phục; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, nếu không sẽ là những rào cản, thách thức khó vượt qua đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.


Năm 2019, Thái Bình xác định là năm tăng tốc, bứt phá để cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; là năm tỉnh triển khai nhiều dự án quan trọng như xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển, Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ... Trong bối cảnh tình hình nêu trên, để phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.


Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, trọng tâm là 5 đột phá trong sản xuất nông nghiệp gắn với tăng cường tập trung, tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ. Chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác kiểu mới trong nông nghiệp để tạo lập, phát triển các quan hệ sản xuất mới, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.


Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này ở tất cả các xã trong năm 2019 và các huyện trong năm 2020, trọng tâm là lấy người dân làm chủ thể, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, phương thức hoạt động, phương thức quản lý, điều hành nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; khắc phục tư tưởng nặng về đầu tư xây dựng mới các công trình trong quá trình xây dựng nông thôn mới.


  Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ - xác định đây là yếu tố quan trọng, là động lực chủ yếu để tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình, trước mắt là tập trung hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng, các quy hoạch phân khu và xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển, từng bước xây dựng khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm và động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, có tác động quan trọng đến sự phát triển của tỉnh, như: tuyến đường bộ ven biển; đường tỉnh 221A, 223; dự án xây dựng khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp, khu công nghiệp Tiền Hải (giai đoạn 2), khu công nghiệp Hoàng Long và một số dự án đầu tư khác đã có chủ trương đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh. Chú trọng phát triển nghề và làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, phân công lại lao động nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy tích tụ đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.


Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, khả thi. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng thu hút các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín vào đầu tư, làm ăn lâu dài và hiệu quả tại địa phương. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong tỉnh. Tăng cường gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ một cách thực chất những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.
Kiên trì thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật để huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và phục vụ đời sống dân sinh. Chú trọng thực hiện các mô hình quản lý mới (như đầu tư công, quản trị tư; đầu tư tư, quản trị công; thuê, thuê mua tài sản, thuê mua dịch vụ) để tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Chủ động đề xuất, tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm đã có chủ trương đầu tư... tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.


Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách; đẩy nhanh tiến độ tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ở cả 3 cấp ngân sách. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời nghiên cứu thí điểm cho thuê tài sản và đấu thầu quyền quản lý, khai thác một số tài sản công nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm nhà máy sản xuất linh kiện của Toyoda Gosei tại khu công nghiệp Tiền Hải.

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; tăng cường quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định của nhà nước và của tỉnh. Thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định hiện hành và nghị quyết của Quốc hội. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên sông. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Chủ động trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng phát triển khoa học, công nghệ gắn với sản xuất và đời sống. Thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng.


Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung thực hiện hoàn thành các kế hoạch về tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển vị trí làm việc của cán bộ, công chức và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định.


Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những kiến nghị, phản ánh của người dân. Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn tình hình. Chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình và chủ động xử lý các vụ việc theo phân cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.


Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và đoàn kết, thống nhất, kịp thời khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng. Chú trọng đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng, các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo các kế hoạch đã ban hành để chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn 2020 - 2025 và các năm sau. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Nhân dịp năm mới 2019, mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông