CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Thời sự chính trị
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

    Sáng ngày 25/1,tại kỳ họp thứ 33, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nghị quyết nhằm khơi dậy, giáo dục và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm cho các giá trị truyền thống gắn kết chặt chẽ, thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, kết tinh thành sức mạnh nội sinh to lớn, thành niềm tự hào, hành trang và động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, lao động, sản xuất, tạo lập sự nghiệp, xây dựng cuộc sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của quê hương Thái Bình. Mục tiêu đến năm 2020, 100% các đảng bộ xã, phường, thị trấn, đảng bộ huyện, thành phố hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn, phát hành lịch sử Đảng bộ đến thời điểm năm 2015 hoặc đến năm 2020; 100% các thôn, làng, xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung và ban hành các quy định cơ chế, quy ước, hương ước trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật và phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% xã, phường, thị trấn sưu tầm, biên tập và khôi phục lại những thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của các thôn, làng. 80% di tích quốc gia và 60% di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo, 70% di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê... Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2020 – 2030 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung nhấn mạnh về phạm vi, mục tiêu, giải pháp của nghị quyết.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất sự cần thiết phải ban hành nghị quyết trên, đồng thời đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện nghị quyết. Qua thảo luận của các đại biểu, đồng chí cũng thống nhất về tên gọi, nội dung, bố cục của dự thảo nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh về 3 quan điểm của nghị quyết đó là: Truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng là nguồn lực tinh thần, sức mạnh nội sinh trong các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi toàn diện và bền vững các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội phải làm giàu đẹp thêm, làm sáng lên bản sắc văn hóa vùng đất và con người Thái Bình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng là chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nuôi dưỡng và nhân lên tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, sống tốt, sống có trách nhiệm và làm việc hiệu quả. Là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng.  Việc giáo dục truyền thống phải gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, trong mỗi gia đình, dòng họ, thôn làng và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Quá trình giáo dục truyền thống phải được thực hiện đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, phải kết hợp giữa ‘‘xây’’ và ‘‘chống’’, lấy ‘‘xây’’ để ‘‘chống’’.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với mục tiêu chung của nghị quyết, đồng thời giao ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đề nghị các cơ quan truyền thông, cấp ủy tổ chức đảng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nghị quyết thấm sâu vào mỗi người, nâng tầm nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Sau khi thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với đề xuất về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đồng thời giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện.


theo baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông