CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Thực tiễn sinh động về sức sống của Chủ nghĩa Mác

Hiện thực xã hội chứng minh, học thuyết Mác – Lê nin đã không hề “đổ vỡ” như luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động. Trái lại, cho dù lịch sử phải trải qua những khúc ngoặt, chủ nghĩa xã hội sau sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp đổ rơi vào thoái trào nhưng học thuyết Mác nói riêng, hệ thống lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung vẫn cho thấy sức sống mãnh liệt, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội càng được củng cố qua thực tiễn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2014)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Với chủ đề này, hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào tối ngày 16/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013), thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tối ngày 15/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn hướng tới mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất, đó là con người. Trong suốt hành trình của mình, chủ nghĩa Mác - Lênin không bao giờ xa rời mục tiêu giải phóng con người, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. Ðó là tư tưởng khoa học, mang tính nhân văn cao cả và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn ngừa, khắc phục những thói hư tật xấu của cán bộ, đảng viên

Bác kính yêu của chúng ta đi xa đã 44 năm nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm, chỉ dẫn của Người về xây dựng, rèn luyên, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang chiếu sáng cho từng bước đi của mỗi người. Bác luôn tỏ rõ lòng nhân từ độ lượng đối với mọi người, nhưng cũng rất nghiêm khắc với những lầm lỗi, vi phạm khuyết điểm, làm tổn hại đến thanh danh của Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả của công tác Tuyên giáo

Trước đòi hỏi của công cuộc đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế ở nước ta nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã không ngừng đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả hoạt động.

Trung thực là một giá trị văn hóa

Thời gian gần đây, một số sự vụ liên quan "đạo văn" bị phát giác và công bố trên báo chí đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trên thực tế, nếu sau khi bị phát giác đã có tác giả buộc phải xin từ chức thì với nhiều sự vụ còn lại, nếu không rơi vào im lặng thì cũng được giải thích là kế thừa, sưu tầm! Trong tiếng Việt, sưu tầm, kế thừa, đạo văn là những khái niệm dùng chỉ các công việc hoàn toàn khác nhau.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông