Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
Số lượt truy cập:
 
Tin nổi bật

Hội nghị giao ban khối khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa quý I/2015
Ngày 16/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa đánh giá kết quả công tác phối hợp quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2015. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng - văn hóa và các lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa; các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 
THỜI SỰ CHÍNH TRỊ

Hội thảo khoa học “Thái Bình - 125 năm hình thành và phát triển”

Sáng ngày 16/3, Tỉnh ủy Thái Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Thái Bình - 125 năm hình thành và phát triển” (21/3/1890 - 21/3/2015).

Tổ chức Kỳ thi kiểm tra kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2015

Sáng ngày 11/1, tại Trường Đại học Thái Bình (xã Tân Bình, thành phố Thái Bình), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Kỳ thi kiểm tra kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2015. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về việc kiện toàn một số vị trí, chức danh cán bộ; Báo cáo rà soát, quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014; Báo cáo tình hình các tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là đảng bộ xã, phường, thị trấn và các địa phương có khó khăn trước đại hội; Báo cáo đề xuất chủ trương chuyển Nhà văn hóa lao động tỉnh và xây dựng trung tâm thương mại. Ðồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
HOẠT ĐỘNG NGÀNH

HỘI NGHỊ GIAO BAN BÁO CHÍ

Ngày 16/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban khối khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa quý I/2015

Ngày 16/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối tư tưởng - văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa đánh giá kết quả công tác phối hợp quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2015. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng - văn hóa và các lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hóa; các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

GIAO BAN CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI CẤP TỈNH QUÝ I/ 2015

Ngày 09/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá tình hình tư tưởng, kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh quý I năm 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Vũ Văn Thanh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh chủ trì hội nghị.
SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2014)

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Với chủ đề này, hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào tối ngày 16/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013), thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tối ngày 15/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Cả nước phấn đấu có 20% số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới

Chiều ngày 22/1, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2014; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2015; định hướng về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và rà soát điều chỉnh bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Xây dựng nông thôn mới: Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng thiết yếu

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tây Ninh nỗ lực về đích nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào rộng khắp ở xã Tây Ninh (Tiền Hải), bộ mặt nông thôn và đời sống người dân chuyển biến tích cực, giao thông nông thôn đi lại thuận tiện, học tập, khám chữa bệnh được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững.
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản về công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, trong đó quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của báo cáo viên các cấp. Do đó, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt. Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng theo hướng tinh gọn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công tác, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của địa phương.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 18/6, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới".

Đảng bộ và nhân dân huyện Kiến Xương “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 22/5/2013, Ban Thường vụ huyện ủy huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tổng kết cuộc thi “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Bảng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Giám đốc Trung tâm Công tác thông tin Tuyên giáo, lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí bí thư đảng bộ các xã, thị trấn trong huyện, các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi đã về dự.
ĐẤT VÀ NGƯỜI THÁI BÌNH

ĐẤT VÀ NGƯỜI HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Huyện Đông Hưng nằm giữa trung tâm tỉnh Thái Bình, diện tích tự nhiên 196,04 km2, dân số 257.272 người. Phía Bắc giáp huyện Quỳnh Phụ, phía Nam giáp huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình, phía Đông giáp huyện Thái Thụy, phía Tây giáp huyện Hưng Hà. Là huyện có hệ thống giao thông thủy bộ thuận lợi, nối địa bàn huyện với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cảng Hải Phòng, thuận tiện cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa trong vùng.

Canh cá Quỳnh Côi, đậm đà hương vị quê

Canh cá Quỳnh Côi đã trở thành một thương hiệu của người dân Thái Bình. Để rồi dù đi muôn phương, những người con của quê hương năm tấn vẫn luôn nhớ về món ăn đậm đà hương vị đồng quê ấy…

Đảo Cồn Vành – “viên ngọc” miền duyên hải của đồng bằng Bắc Bộ

Địa danh Cồn Vành, thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thái Bình, chinh phục du khách không chỉ là những đặc sản nức tiếng mà còn ở phong cảnh hoang sơ với bãi biển trải dài và những căn nhà nho nhỏ vươn lên từ biển cả của ngư dân nuôi trồng thủy sản
KHOA GIÁO - GDĐT

Thái Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Thái Bình vinh dự là một trong năm tỉnh của cả nước được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ngay trong năm 2012. Ngày 28/12/2012, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 5798/QĐ-BGDĐT về việc công nhận và tặng cờ thi cho tỉnh Thái Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đây là một niềm vui lớn của tỉnh nói chung và ngành GD&ĐT nói riêng.

10 NĂM XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước, ngày 01-4-2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Kết luận số 04-KL/TU về xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn. Sau 10 năm thực hiện, Thái Bình đã phát huy tốt vai trò và sự tham gia tích cực của các lực lượng xã hội trong xây dựng và phát triển TTHTCĐ làm nòng cốt xây dựng xã hội học tập, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Thụy Dân với công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thụy Dân là 1 xã thuần nông nằm ở phía Bắc huyện Thái Thụy, cách trung tâm huyện 12 km. Xã có 1.320 hộ với 4.984 nhân khẩu, trong đó có 1 họ giáo với trên 70 nhân khẩu; 9 lão thành cách mạng, 5 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 4/6 thôn đạt thôn làng văn hoá.
CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHI BỘ

Phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ (Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 3 năm 2013)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên. Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Người luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một nội dung cơ bản trong hệ thống quan điểm, tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. Kế thừa và thấm nhuần truyền thống toàn dân đánh giặc của dân tộc và những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo vào trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: dân là chủ; kháng chiến, kiến quốc là sự nghiệp của dân; có dân là có tất cả; khởi nghĩa toàn dân để giành lại nền độc lập cho dân tộc; kháng chiến toàn dân để giữ vững nền độc lập ấy. “Toàn dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là toàn thể dân tộc, là mọi người dân nước Việt, là con Lạc, cháu Hồng. Điều này đã được Người khẳng định trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai
BÁO CÁO VIÊN - TƯ LIỆU

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 19-21/6, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc. Xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 - Hiến pháp về đại dương

Cách đây vừa đúng 30 năm, Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), được 107 quốc gia, trong đó có Việt Nam, ký tại Vịnh Môn-tê-gô (Gia-mai-ca), đánh dấu thành công của Hội nghị LHQ về Luật Biển lần thứ 3, với sự tham gia của hơn 150 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, kể cả các tổ chức quốc tế phi chính phủ.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 02 - Trần Hưng Đạo - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (036)3731.008, Fax:(036)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông